top of page

רק הכלבים הרגיעו – כתבה ב"ידיעות אחרונות"

רק הכלבים הרגיעו – כתבה ב"ידיעות אחרונות"

כלבים בבית הספר?! כן! השנה התחלנה,תלמידיי"ב/6, ללמוד בסדנה לאילוף כלבים. במהלכה אנחנו מקבלים רקע תיאורטי ומתנסים בתירגול עם הכלבים, ובסוף השנה - נצא עם תעודה. 

מאמר | רק הכלבים הרגיעו אותנו
bottom of page